Om ‘n Boek te Skryf: Sessie 7

Voorspel jou boek se inhoud: Jy gaan nou net ‘n twee delige voorspelling doen. Die twee dele wat jy gaan gebruik is 1. die toneel(scene)met belangrike aksie of argument en dit koppel aan 2. oogpunt (point)of waarde en waarom dit daar is. Die betekenis is waarna die leser gaan soek. Jy het nou die hoekom,…

Hoekom net praat oor ‘n boek om te skryf? Begin tog net

Hoe kan ek ophou om net te praat oor die boek wat ek wil skryf en dit net te doen? Ek het begin om ‘n tien dag uitdaging te doen. Daar is nege belangrike vrae of opdragte om te beantwoord om die boek te begin. As jy belangstel kan jy my volg en ook saamdoen….